Aangesloten bij

KvK

Talpa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Talpa, KVKnr. 24461359

 

 

NVPA

Talpa is lid van beroepsvereniging het NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychosociaal Therapeuten)

Lidnr. 100231

 

 

Vektis

Talpa staat ingeschreven bij Vektis.

 

 

RBCZ

Talpa is opgenomen in het register RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), 

 

 

SCAG

Talpa staat ingeschreven bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg), 

- klachten- en geschillenafhandeling -

BELASTINGDIENST

ID nr. NL001627654B30