Aangesloten bij

KvK

Talpa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Talpa, KVKnr. 24461359, SBI-code 86913

 

NVPA

Talpa is lid van beroepsvereniging het NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychosociaal Therapeuten)

Lidnr. 100231

 

Vektis

Talpa staat ingeschreven bij Vektis met de volgende AGB-codes: 94006672 / 94056143

 

RBCZ

Talpa is opgenomen in het register RBCZ (Register Berroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), licentie 204324

 

SCAG

Talpa staat ingeschreven bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg), 

- klachten- en geschillenafhandeling -

 Ingeschreven onder nr.: 17411