Voorwaarden

Behandelingsovereenkomst psychosociale therapie

 

De volgende behandelingsovereenkomst wordt getekend tijdens de eerste sessie van de behandeling.

 

 • Een sessie duurt tenminste 60 minuten.
 • Een sessie dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd (melden op het antwoordapparaat is ook goed). Bij annuleren of verzetten van de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Een nieuwe afspraak wordt altijd schriftelijk bevestigd door de therapeut teneinde misverstanden hierover te voorkomen.
 • De therapeut beschikt over een Wettelijke Bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering (BWA).
 • De therapeut is opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) welke de kwaliteit van de aangesloten therapeuten waarborgt.
 • De therapeut is lid van de SCAG, welke zich bezighoudt met een goede afwikkeling van eventuele klachten en geschillen.
 • De cliënt heeft kennis genomen van het privacyreglement dat in de praktijk ligt.
 • De cliënt gaat ermee akkoord dat het dossier zonder tegenbericht na 10 jr. wordt vernietigd.
 • De cliënt gaat akkoord met het werken in trajecten. Elk traject heeft een vast aantal sessies. Uitleg van de mogelijkheden is te vinden op de website onder het tabblad 'therapie'. Bovendien wordt elk traject gezamenlijk gekozen en toegelicht tijdens de voorgaande sessie.
 • De kosten voor elk traject dienen voorafgaand aan de eerste sessie van het gekozen traject te zijn betaald. 
 • Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk is wordt in overleg met de therapeut uitgeweken naar een betalingstermijn.
 • Bij een betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij anders overeengekomen – verdere behandeling op te schorten tot de cliënt aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
 • Bij niet betaling binnen 30 dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.
 • Na 30 dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor €5,- in rekening gebracht mag worden.
 • De cliënt stelt het wel/niet* op prijs dat informatie vooraf bij de huisarts, specialist of collega-therapeut wordt ingewonnen.

 

Vergoedingen

Doordat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging het NVPA kom je wellicht in aanmerking voor een vergoeding van je zorgverzekeraar. Mijn therapie valt onder de 'alternatieve geneeswijzen' en kan worden vergoed vanuit je aanvullende verzekering.

Elke verzekering bepaalt elk jaar opnieuw wat en hoeveel ze vergoeden. Om te weten of en hoeveel je vergoed kunt krijgen dien je zelf je verzekeringsvoorwaarden hierop na te lezen. Ook zet de NVPA in de regel een overzicht van alle verzekeraars en vergoedingen op een rij. Deze zijn te vinden op https://nvpa.org/verzekeringen/public.

Heb je nog vragen hierover, stel ze gerust per mail of via de telefoon.